דיני מקרקעין

דיני מקרקעין מתייחסים לעקרונות ולתקנות המשפטיים המסדירים את הקנייה, המכירה והבעלות של נכס. זה יכול לכלול נושאים הקשורים לייעוד, שימוש בקרקע, זכויות קניין, משכנתאות וארנונה. דיני המקרקעין כוללים גם תקנות הקשורות לבנייה ומכירה של נכסים למגורים ומסחר וכן תקנות הקשורות לניהול והשכרת נכסים. עסקאות נדל"ן כוללות בדרך כלל מסמכים משפטיים מורכבים, כגון הסכמי רכישה ושטרים, ועשויות לכלול גם משא ומתן עם רשויות ממשלתיות ובעלי עניין אחרים. עורך דין מקרקעין יכול להעניק ייעוץ וייצוג משפטי בעסקאות מקרקעין ובמחלוקות.

 משרדנו מתמחה בייצוג בערכאות השונות בכל הנוגע לתביעות במקרקעין לרבות

תביעות בגין הפרת חוזה

פינוי דיירים

ליקוי בניה

סכסוכים משפחתיים בתחום המקרקעין

דמי שימוש ראויים

צווי מניעה

דיירות מוגנת

עיקולים

דילוג לתוכן